Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe suport de hârtie sau electronic pentru stocarea, gestionarea și transmiterea datelor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cu prevederile art. 32 din Regulamentul GDPR prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate riscului de prelucrare și în ceea ce privește profilurile de securitate și confidențialitate.

Ca parte a prelucrării datelor dvs., acestea pot fi aduse la cunoștința persoanelor autorizate pentru prelucrare de către Fundație, cărora li se vor oferi instrucțiuni specifice în acest sens și care vor fi supuse unei obligații de confidențialitate.

În timpul cercetării științifice, se vor utiliza tehnici de criptare sau pseudo-anonimizare care vizează ca datele să nu fie direct atribuibile părților interesate, permițând identificarea acestora din urmă numai în caz de nevoie.

Datele vor fi păstrate pentru perioada strict necesară pentru îndeplinirea scopurilor de cercetare, respectiv pentru derularea proiectului Smart Bear.

Rezultatele cercetării vor fi utilizate pentru proiectul Smart Bear și numai în scopuri științifice.

Aveți dreptul:

  • să primiți informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
  • să obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu dvs.;
  • să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
  • să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală;
  • să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
  • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri;
  • să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”);
  • să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia;
  • să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

Aveți dreptul de a accesa datele care vă privesc în orice moment, în conformitate cu art. 15-22 din Regulamentul GDPR. În special, se poate solicita rectificarea, anularea acolo unde este posibil, limitarea prelucrării datelor în cazurile prevăzute de art. 18 din Regulamentul GDPR, revocarea consimțământului dat în temeiul art. 7 din Regulamentul GDPR, pentru a obține portabilitatea datelor care vă privesc în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulamentul GDPR precum și să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă în temeiul articolului 77 din Regulamentul GDPR (garant pentru protecția datelor cu caracter personal). Puteți formula o cerere de opoziție la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul GDPR în care să demonstrați motivele care justifică opoziția: operatorul de date își rezervă dreptul de a evalua solicitarea dvs., care nu ar fi acceptată în cazul existenței unor motive legitime obligatorii pentru a continua tratamentul care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Modul de exercitare a acestor drepturi:

Solicitările trebuie trimise în scris:

la adresa poștală: 
Fundația Ana Aslan International
Str. Spătarului, nr. 3, București, Sector 2 

prin poștă electronică: dpo@anaaslanacademy.ro

Dacă aveți orice fel de întrebare privind proiectul, participarea dvs., prelucrarea datelor cu caracter personal sau privind alte aspecte puteți lua legătura cu noi AICI.